Personal – Salarizare – Resurse Umane

Salarizare

Pentru reducerea costurilor si a  timpului pierdut cu indeplinirea formalitatilor si urmarirea modificarilor legislative, externalizarea serviciilor de salarizare si administrare de personal reprezinta o solutie rentabila. In acest sens, noi va oferim:

  • Calcul salarial, determinarea contributiilor sociale,de sanatate, de somaj si a  taxelor salariale;
  • Intocmirea pontajului, a statului de plata si a fluturasilor de salariu;
  • Intocmirea si depunerea declaratiilor lunare in conformitate cu legislatia;
  • Consultanta privind legislatia muncii si salarizarea.

 

Administrare de personal

  • Intocmirea si inregistrarea contractelor individuale de munca si a actelor aditionale;
  • Intocmirea si inregistrarea deciziilor de incetare a contractelor de munca;
  • Intocmirea si transmiterea Registrului general de evidenta a salariatilor;
  • Intocmirea adeverintelor de salariu.